MEGO.com.vn
Bao anh Dat Mui Adv
UBND tỉnh Cà MauBáo ảnh Đất Mũi OnlineThời sựChính trịKinh tế - Xã hộiTin Cà Mau 24 giờ quaThế giớiPháp luậtThủy sảnKhoa họcGiáo dụcNhiếp ảnhDu lịchPhụ nữTruyện kể Bác Ba PhiẨm thực Nam bộBáo Đất Mũi cuối tuần
THÀNH VIÊN
Email
Password
» Đăng ký mới
» Quên mật khẩu?

Báo ảnh Đất Mũi Online
Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/03/2011
Quyền Tổng biên tập:
TRỊNH XUÂN DŨNG

Toà soạn Báo ảnh Đất Mũi ĐC : số 57AB Phan Đình Phùng - tp.Cà Mau - Cà Mau
Tel : +84 (780) 3822062 / 3822065 / 3831915
Fax : +84(780) 3822060
Email : bientapdatmui@yahoo.com.vn

GIỚI THIỆU

Thống kê website:
Truy cập: 64149225 lượt
Hiện có 179 đang trực tuyến
Trang chủ » Giới thiệu » Hướng dẫn » Liên hệ »
 
Chính trị
(Update: 09:43, 10/09/2012 )

Bài học về xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng

      Lênin từng chỉ rõ: “Chính quyền nhà nước nhất định là vấn đề chủ yếu nhất của mọi cuộc cách mạng”. Trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, đánh đuổi giặc ngoại xâm để giành lấy chính quyền đã khó, thì việc giữ vững chính quyền của nhân dân lại càng khó khăn hơn, lâu dài và gian khổ hơn. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh điều đó, đặc biệt là trong giai đoạn sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

NHỮNG NGÀY ĐẦU ĐẦY KHÓ KHĂN…

     Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dẫn tới sự ra đời nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Việt Nam và cả Đông Nam Á. Đó là thành quả của 15 năm đấu tranh giành chính quyền của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, nước ta còn gặp rất nhiều khó khăn trên tất cả phương diện kinh tế, xã hội, chính trị, ngoại giao. Nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu, bị chiến tranh và thiên tai tàn phá nặng nề làm cho xơ xác, kiệt quệ. Nạn đói đầu năm 1945 do Pháp, Nhật gây ra làm 2 triệu người chết chưa được khắc phục, thì tháng 8-1945 lại xảy ra lụt lớn ở miền Bắc, sau đó thì bị hạn kéo dài. Sản xuất nông nghiệp bị đình đốn, hàng vạn công nhân không có việc làm, hàng hóa khan hiếm, giá cả tăng vọt... Tài chính cạn kiệt, ngân sách trống rỗng, Ngân hàng Đông Dương còn nằm trong tay tư bản Pháp. Quân Tưởng tung tiền Quan kim mất giá ra thị trường gây rối loạn nền tài chính, kinh tế của ta. Đã vậy, ta còn phải cung cấp lương thực cho 20 vạn quân Tưởng. Dưới chính sách “ngu dân” của thực dân Pháp, 95% dân số mù chữ, tệ nạn xã hội đầy dẫy. Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa chưa được thế giới công nhận và đặt quan hệ ngoại giao. Chính quyền non trẻ chưa được các lực lượng tiến bộ trên thế giới giúp đỡ… Nhưng nghiêm trọng hơn vẫn là tình hình an ninh, chính trị. Ngay sau cách mạng thành công, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động đã bao vây, chống phá hòng tiêu diệt chính quyền cách mạng. Gần 20 vạn quân Tưởng, đồng minh của đế quốc Mỹ cùng bọn tay sai kéo vào miền Bắc nước ta với ý đồ tiêu diệt Đảng ta, lật đổ chính quyền cách mạng. Ở miền Nam, quân đội Pháp được đế quốc Anh che chở đã đánh chiếm Nam Bộ hòng lập lại chế độ thực dân của chúng. Nhiều đảng phái phản động (Việt Quốc, Việt Cách, Đại Việt...) công khai hoạt động chống chính quyền. Với những thử thách nặng nề đó, sự mất - còn của chính quyền cách mạng đặt trong thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Chính quyền nhân dân có thể bị lật đổ, nền độc lập mới giành được có nguy cơ bị mất. Tình hình đó đòi hỏi Đảng và chính quyền cách mạng phải có đường lối chiến lược và sách lược đúng đắn mới có thể bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng. 

 … VÀ ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG

     Đảng ta chủ trương, bất kể tình hình như thế nào cũng phải “củng cố chính quyền, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống cho nhân dân”. Trước hết là tăng cường sức mạnh, hiệu lực và cơ sở pháp lý về cả đối nội cũng như đối ngoại. Vấn đề cấp bách đặt ra là “chúng ta phải có ngay một hiến pháp dân chủ”. Đảng chủ trương phải xúc tiến nhanh việc bầu cử Quốc hội, lập Chính phủ chính thức và soạn thảo Hiến pháp. Ngày 6-1-1946, lần đầu tiên ở nước ta tổ chức tổng tuyển cử bầu Quốc hội của một nhà nước dân chủ. Ngày 2-3-1946, Quốc hội họp, cử ra Chính phủ tiêu biểu cho ý chí, lợi ích của toàn dân. Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được công bố ngày 9-11-1946 và sau đó Nhà nước ban hành hàng loạt sắc lệnh và những quy định cần thiết. 

    Xây dựng và củng cố bộ máy chính quyền các cấp là một nhiệm vụ bức bách. Chính phủ đã xem xét các văn bản của UBND các xứ và có kế hoạch “cải cách chính quyền nhân dân ở các địa phương và thanh trừng những phần tử xấu trong UBND địa phương và cải tiến cách làm việc của những ủy ban ấy”. Chính quyền nhân dân cũng đã kiên quyết “trừng trị bọn phản quốc đã nhân những khó khăn về nội trị, ngoại giao và dựa vào thế lực bên ngoài mà ngóc đầu dậy; trừng trị bọn chia rẽ, bọn đầu cơ, tích trữ và bọn lạm quyền, nhiễu dân”. Đảng chủ trương, trong mọi tình thế phải bảo đảm sự thống nhất của chính quyền nhân dân từ trung ương đến cơ sở, xử trí kịp thời “bọn đối lập”. 

    Với tinh thần “Nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì”, Đảng ta nhận thức rằng chính quyền cách mạng trước mắt phải chăm lo đời sống nhân dân, đưa đất nước nhanh chóng thoát khỏi nạn đói. Do vậy, việc cứu đói thật sự cần kíp như đánh giặc ngoài mặt trận. Chính phủ quyết định phát động phong trào tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, cứu đói cho nhân dân. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhân dân ta đã quyên góp được hàng vạn tấn gạo, hoa màu được trồng nhiều ở các địa phương, sản lượng lương thực đã tăng đáng kể, nhiều diện tích đất đai đã được khôi phục sử dụng, nhờ đó mà nạn đói đã được khắc phục nhanh chóng. Cùng với những biện pháp khẩn cấp trước mắt, chính quyền mới cũng đã bước đầu thực thi nhiều cải cách dân chủ, đáp ứng nguyện vọng thiết tha của nhân dân. Công tác y tế, văn hóa, giáo dục mà nổi bật là vấn đề thanh toán nạn mù chữ rất được quan tâm. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” đã có tác dụng kích thích lòng tự hào dân tộc, tạo nên phong trào “bình dân học vụ” trong cả nước với khí thế sôi nổi, người người đi học, nhà nhà đi học, dân trí ngày càng được nâng cao. 

    Song song với việc khôi phục, phát triển kinh tế, để ổn định đời sống nhân dân, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đặc biệt quan tâm chỉnh đốn bộ máy và đội ngũ cán bộ chính quyền, ngăn chặn nguy cơ quan liêu hóa, ngăn chặn việc cán bộ chính quyền trở thành những “quan cách mạng”. Trong Thư gửi UBND các cấp, tháng 10-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra những căn bệnh xuất hiện trong bộ máy chính quyền mới: Trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túi, chia rẽ, kiêu ngạo. Những hành vi đó là trái với bản chất của chính quyền nhân dân, làm giảm uy tín, làm suy yếu chính quyền. Người vạch rõ: Các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là đầy tớ của nhân dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân. 

    Trong hoàn cảnh cùng một lúc chính quyền phải đương đầu với nhiều kẻ thù (quân Pháp - Tưởng) và Nhà nước ta lúc bấy giờ chưa có sự giúp đỡ trực tiếp của các nước anh em, bầu bạn trên thế giới, đòi hỏi Đảng và Chính phủ phải thực hiện một chính sách ngoại giao đúng đắn, khôn khéo thì mới có thể củng cố và giữ vững chính quyền cách mạng non trẻ. Quán triệt tư tưởng “thêm bạn bớt thù”, Đảng và chính quyền cách mạng đã thực hiện chính sách nhân nhượng có nguyên tắc, khéo léo “hòa để tiến”, đồng thời triệt để lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù, phân hóa chúng. Với sách lược mềm dẻo nhưng có nguyên tắc: Khi thì hòa với Tưởng để tập trung đánh thực dân Pháp, khi thì hòa với Pháp để đuổi Tưởng, chẳng những bảo vệ được sự tồn tại của chính quyền mà còn đưa sự nghiệp cách mạng phát triển một cách vững chắc. 

    Trong khoảng thời gian 16 tháng (từ tháng 9-1945 đến tháng 12-1946), trước bao tình thế khó khăn, hiểm nghèo, trước những thử thách cực kỳ nghiêm trọng tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng nhờ có sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính quyền mới vẫn phát huy hiệu lực và bản chất của mình, từng bước đưa đất nước vượt qua những khó khăn, thử thách.

BÀI HỌC KINH NGHIỆM

     Từ những thành công của Đảng trong việc xây dựng, bảo vệ chính quyền giai đoạn 1945 - 1946, có thể rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và bảo vệ chính quyền Nhà nước ta giai đoạn hiện nay: Một là, phải gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa hẳn vào dân, vì lợi ích của nhân dân. Đó là nguồn gốc sức mạnh của chính quyền trong các giai đoạn cách mạng. Hai là, phải thường xuyên củng cố bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, chống nguy cơ quan liêu hóa, bảo đảm khả năng tự bảo vệ. Sức mạnh của nhà nước biểu hiện trước hết ở sự trong sạch, vững mạnh trong bộ máy của nó, ở năng lực tổ chức, quản lý mọi hoạt động kinh tế - xã hội theo pháp luật. Ba là, không ngừng chăm lo xây dựng, củng cố cơ sở kinh tế và cơ sở xã hội là sự bảo đảm cho chính quyền nhân dân vững mạnh. Cơ sở kinh tế, xã hội quyết định sức mạnh của nhà nước, ngược lại nhà nước có vai trò quan trọng, thậm chí là nhân tố quyết định làm cho cơ sở kinh tế và xã hội ngày càng lớn mạnh. Bốn là, phải có sách lược mềm dẻo, khôn khéo, lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ địch, cô lập cao độ kẻ thù chính, trung lập những người có thể trung lập, tranh thủ những người có thể tranh thủ, nhằm làm suy yếu vị trí và thế lực của chúng, làm tăng thêm sức mạnh và tạo điều kiện đưa cách mạng tiến lên. Năm là, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định bản chất, sức mạnh và sự tồn tại của chính quyền nhân dân. Giữ vững và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước không chỉ có ý nghĩa quyết định sự sống còn của chính quyền cách mạng, mà còn là sự tồn tại của bản thân Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo. Giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng, bảo đảm đầy đủ dân chủ và kỷ luật trong sinh hoạt Đảng. 

    Xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân là một bài học lớn của quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân ta từ khi Đảng lãnh đạo chính quyền. Diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ quá độ ở nước ta đòi hỏi Đảng và nhân dân ta phải nâng cao cảnh giác, nỗ lực phấn đấu xây dựng chính quyền nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là công cụ có hiệu lực nhất để tổ chức thắng lợi sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

NGUYỄN NAM

 

sendmail Gởi đi comment Ý kiến bạn đọc [0] comment Lượt xem [8830]
(Update: 09:43, 10/09/2012 )

Orther news:


[ Đầu trang ] [ Quay lại ]

Giới thiệu trang này cho bạn bè
Chúc quý vị một ngày hạnh phúc và vui khỏe!
QUẢNG CÁO

  Bản quyền ® 2006-2012 của Báo ảnh Đất Mũi Online - Việt Nam. Bảo lưu mọi quyền.
Thiết kế và phát triển bởi MEGO phiên bản MegoSource αCMS 2.8 Beta
BÁO ẢNH - CƠ QUAN THUỘC UBND TỈNH - TIẾNG NÓI CỦA NHÂN DÂN CÀ MAU
MEGO.com